Amsterdamse School

Het Amsterdams Impressionisme is een kunststroming.

In het Haagse atelier van Willem Maris werkte, in 1880, de toen 20-jarige George Breitner en het jaar daarop hielp hij Hendrik Willem Mesdag te Scheveningen, bij het schilderen van het daar bekende Panorama. Na een korte opleiding bij Cormon, in Parijs, werd hij leerling van docent August Allebé, in Amsterdam. Het Franse en het Haagse Impressionisme waren dus zijn basis geworden. Hij zal bekend blijven als de schilder van het “Impressionisme noir” en, ingevolge zijn interesse voor de naturalistische literatuur, als de “Zola d’Amsterdam”.

Andere Amsterdamse Impressionisten waren Floris Hendrik Verster, Isaac Israëls, Willem Bastiaan Tholen, Kees Heynsius, Willem de Zwart, Willem Witsen en Jan Toorop, die vriendschap sloot met de Belgische James Ensor en mede-stichter werd van de Brusselse Les XX. Verder kunnen in dit verband ook nog de Amsterdamse Joffers genoemd worden.

Deze Amsterdamse schilders onderscheidden zich van de Haagse of Larense Scholen vooral door hun onderwerpkeuze, die uiteraard op het grootstedelijke leven was gericht.

eXTReMe Tracker